Bjärlöv-Harastorp Vägsamfällighet

Vägföreningen i nordvästra Torsebro

Välkommen till webbsidan för vägföreningen, "716406-0399 Bjärlöv-Harastorp Samfällighetsförening, Kristianstad Bjärlöv GA:1". Vi är huvudman för den del av Torsebro byväg som går mellan husnummer 154 och 227.
Sidan är primärt till för att underlätta för vägföreningens medlemmar att hitta information, som t ex årsmötesprotokoll.
Här finns också information om vilka som sitter i styrelsen, och viss kontaktinformation.


ÅRSMÖTE 21 APRIL 2021

Årsmötet 2021 hölls via Zoom p.g.a. pandemin. Här nedan finns länk till protokoll, dagordning och styrelsens berättelse för år 2020.

Under årsmötet diskuterades bl.a. trafiken längs vägen, och den slitna asfalten som förr eller senare behöver en ny yta. Det är bara behörig trafik som äger rätt att köra sträckan "mellan korsningarna", alltså bara den som har ärende till någon av fastigheterna #154-220. Styrelsen tar med sig frågan om det behövs mer skyltning som förtydligar detta.

En arbetsgrupp inom styrelsen har också fått i uppgift att ta fram förslag på hur vi löser belysningsfrågan innan vintern.

OBS: Du som har en blomlåda nära ditt hus får hjälpa till att plantera och sköta om blommor. Det är roligt att se de fina planteringarna som sätter färg på byvägen!

F.ö. fick sittande styrelse förnyat förtroende ytterligare ett år (se sammansättning längst ner på sidan).

Årsmötesprotokoll

Dagordning och styrelsens berättelse

Publicerat 2021-04-21  |  Senaste uppdatering 2022-04-08

Dokument & länkar

Här hittar du protokoll från (nästan) alla de senaste årsmötena, och lite länkar med användbar information.

Årsmötesprotokoll

2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2014 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Samfällighetens stadgar

Hur sköts en vägförening?

Registerutdrag

Uppdatererat 2020-11-09

TACK FÖR FANTASTISKA INSATSER VID FIXARDAGEN 21 NOVEMBER!

Det blev väldigt fint, men viktigast av allt var att vi hade kul och fick träffa både kända och nya grannar!

Vi satsar förstås på liknande samlingar framöver. Mer info om detta kommer!

Meddela önskemål och fixartips till camilla.torsebro (a) gmail.com.

Uppdaterat 2021-04-21


Belysningen längs byvägen

Efter att Eon äntligen grävt ner luftledningen i västra delen av Torsebro plockades tyvärr också vägens belysning ner. Den satt i Eons stolpar vilka bedömts vara uttjänta, och kommunen har tagit beslut om att inte stå för någon ny belysning.

Inriktningen är att nya lampor ska upp. Tack och lov har belysningen kommit igång vid norra utfarten mot väg 118, men det är fortfarande farligt mörkt vid korsningen mot Fridarpsvägen samt den "mörka backen" mellan hus nr 181 och 200.

Från kommunen har vi blivit lovade lampstolpar. Nyligen har en ansökan gjorts till Sparbanksstiftelsen 1826 för att få medel för att sätta upp dessa.

Senaste uppdatering 2022-04-08

Publicerat 2019-12-02

Styrelse och kontaktuppgifter

Styrelsen från 2021 ser ut som följer:

  • Sven Hammarberg (ordf.), 0709-205655, sven.hammarberg [a] ekhaga.se
    Torsebro byväg 220, 291 94 Kristianstad
  • Camilla Hansson (sekr.), Torsebro byväg 227
  • Fredrik Jakobsson (kassör), Torsebro byväg 214
  • Isak Börsbo (ledamot), Torsebro byväg 226
  • Fredrik Frank (ersättare), Torsebro byväg 212
  • Eva Norlin (ersättare), Torsebro byväg 177

Kom förbi på en fika, pausa promenaden för en pratstund, ring eller maila!

Vägen sköter vi tillsammans, och både goda idéer och arbetsinsatser är välkomna.

Uppdaterat 2021-04-21